Informacja o zmianach prawnych w ustawie „Prawo telekomunikacyjne” oraz związanych z tym nowych uprawnieniach dotyczących Abonentów.

 

Uwaga, opisane zmiany dotyczą tylko Abonentów usług telefonicznych.

 

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”, wprowadzonymi w dniu 14 maja w ramach tzw. „Tarcza 3.0” a wchodzącymi w życie od dnia 24 grudnia 2020, Abonent rozwiązując umowę na świadczenie usług telefonicznych zachowuje prawo do przeniesienia numeru telefonicznego, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego od dnia rozwiązania umowy.

 

Abonentów którzy nie akceptują wspomnianych zmian, informuje się że w związku ze zmianami przysługuje im prawo do wypowiedzenia umowy. Ponieważ zmiana wynika z nowelizacji prawa, dostawca usług zażąda w takim wypadku zwrotu udzielonych Abonentowi ulg.

 

 

Początek strony